Ik heb schade! Wat nu?

1. Zorg voor een getuige en noteer het kenteken van de ‘tegen’partij
2. Vul (het liefst met de tegenpartij) zo snel mogelijk het schadeformulier in
3. Hulpdiensten inschakelen als de auto niet meer rijdbaar is (zie groene kaart)
4. Schade melden aan verzekeraar
5. Bellen voor het maken van een afspraak (kan óók op zaterdag)
6. Gratis vervangen vervoer én een professioneel schoongemaakte auto bij het ophalen

STAP 1 – Zorg voor een getuige en noteer het kenteken van de tegenpartij!
Ga eerst opzoek naar een getuige en kijk dan pas naar de schade aan je auto. Meestal is er wel iemand die het gezien heeft, maar zijn ze ook snel weer weg of rijden ze door als ze zien dat er geen gewonden zijn. Vraag of hij/zij het gezien heeft en zo ja noteer alle gegevens. Zonder getuige is een tegendeel bij een verkeerd verhaal niet meer te bewijzen ofwel bijna onmogelijk. Een onafhankelijke getuige is altijd het beste. Als deze er niet zijn zijn bijrijders/inzittenden uiteraard ook prima!

STAP 2 – Vul (het liefst mét de tegenpartij) zo snel mogelijk het schadeformulier in.
Indien de schade is ontstaan waarbij meerdere partijen betrokken zijn buiten uzelf, vul dan SAMEN het schadeformulier in! Zorg ervoor dat de hokjes met de toedracht omschrijving door beide partijen worden aangekruist. Hierdoor kunnen verzekeraars snel bepalen wie er schuldig is en wie niet.
Maak een duidelijke tekening zodat iedereen die er niet bij is geweest toch weet wat er is gebeurd. Noteer het kenteken van de tegenpartij. Dat is bijna zo belangrijk als de getuige. Hiermee kan de verzekeringsmaatschappij exact achterhalen waar iemand verzekerd is.

BELANGRIJK!
Vul altijd het formulier samen in en onderteken deze, ook al heeft iemand haast! Wie eist bewijst! Geen handtekening of goed ingevuld formulier kan ervoor zorgen dat je kan fluiten naar je centen! Zorg er dus altijd voor dat de tegenpartij het schadeformulier ondertekent. Teken echter zelf alleen maar wanneer u het volledig eens bent met de omschrijving van de tegenaprtij. Mocht hij/zij een andere toedracht hebben getekend op het schadeformulier zet bij uw handtekening neer dat u het niet eens bent met de omschrijving van de tegenpartij. Doet u dit niet dan tekent u voor de juistheid van de toedracht en geeft u hiermee aan dat u akkoord bent met de omschrijving van de tegenpartij. Achteraf is dit nagenoeg niet meer te ontkrachten. Beschikt de tegenpartij niet over papier, schakel dan direct de politie in!

STAP 3 – Hulpdienst inschakelen als de auto niet meer rijdbaar is (zie groene kaart)
Als u niet meer met de auto kunt rijden moet een sleepdienst worden ingeschakeld. Op uw groene kaart staat altijd een telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering.
Biedt de verzekering recht op hulpverlening, dan zorgt de alarmcentrale ervoor dat een sleepbedrijf de auto weghaalt en naar een door u te bepalen garage of herstelbedrijf vervoert. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij de verzekeraar worden gedeclareerd.
LET OP: Laat het voertuig slepen naar een garage daar waar u het voertuig wilt laten repareren. De eerste keer slepen zit vaak in uw polisdekking maar moet het voertuig daarna weer worden gesleept naar een andere garage dan zijn vaak deze kosten voor eigen rekening.

STAP 4 – Autoschade melden
Meld de autoschade telefonisch bij uw lease- of verzekeringsmaatschappij en geef aan dat u de autoschade wilt laten herstellen. Stuur het volledig ingevulde schadeformulier aan uw lease – of verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon.

STAP 5 – Bellen voor het maken van een afspraak
Bel voor het maken van een afspraak met De Vos Autoschade 030 – 26 24 646 (Utrecht). Wij zijn iedere werkdag geopend van 07:45 tot 17:00 uur. OOK IEDER ZATERDAG OP EN VAN 09:00/12:00 uur. Voor meer contactgegevens kunt u het best onze contactpagina bekijken.

STAP 6 – Service
Nadat u de schade heeft gemeld en bij ons de auto heeft gebracht voor reparatie hoeft u niet meer te doen. De gehele schade afhandeling verloopt verder via ons. Uiteraard houden wij u wel op de hoogte.

Bij reparatie krijgt u bij ons altijd gratis vervangend vervoer (auto, bestelbus of fiets). Indien gewenst is navigatie beschikbaar. Voordat u de auto weer ontvangt halen wij hem eerst door onze professionele wasstraat en krijgt u hem weer helemaal schoon, van binnen én van buiten, terug.